Bibliografija

1. 2007.03.15. Žurnalas „Moters savaitgalis“. Straipsnis „Moteris,
audžianti kelią“, autorė Vida Šmigelskienė
2. 2007.12.12-26d. Nr.23(247).  Laikraštis „Šeimininkė“. Straipsnis
„Kepuraičių metamorfozės“, autorė Urtė Mezginaitė.
3. 2008.12.24-30d. Nr.51(873). Laikraštis „Šeimininkė“. Straipsnis
„Meilė Vilniuje per Kalėdas“, autorė Eglė Leonovienė.